https://www.traditionrolex.com/39
https://www.traditionrolex.com/39
Tomáš Kubík - Kresby, myšlenky, záznamy... - Artmozaika.eu
/soubory/obrazky/topimg/254-vystavy-banner.jpg
Tomáš Kubík
Kresby, myšlenky, záznamy...
3/12 - 16/12/2019

Galerie Art Mozaika, Královská kanonie premonstrátů na Strahově a spolek Mozaika si Vás dovolují pozvat na výstavu renomovaného českého autora MgA. Tomáše Kubíka.


Tomáš Kubík studoval na pražské AVU v dnes už legendárním atelieru prof. Zdeňka Berana. Po počátečním období, kdy se věnoval hlavně krajinomalbě a malbě precizních hyperrealistických zátiší, našel svoje téma ve figurální malbě. Je autorem řady rozměrných figurálních obrazů, z nichž jeden zakoupila do svých sbírek Národní galerie v Praze.

Na výstavě ve Strahovském klášteře budou k vidění kresby, návrhy, skici, ale i hotovější práce vytvořené v časovém rozmezí od 90. let do současnosti. Výstava je rozčleněna do několika tematických okruhů.

Významně jsou zde zastoupeny autorovy přípravné kresby, skici k obrazům, záznamy myšlenek ze skicáků s popisky. Je to jakýsi intimní vhled do procesu vzniku obrazu, pohled do autorovy kuchyně. Na rozdíl od hotových obrazů, nebyly tyto kresby zatím nikdy prezentovány!

Dalším tématem je portrét, kterému se Kubík věnuje nepřetržitě napříč celou svojí tvorbou. (Je autorem reprezentativního portrétu rektora Karlovy Univerzity prof. JUDr. Karla Malého, který je umístěn v pražském Karolínu v unikátní galerii portrétů od roku 1882.) Na výstavě jsou k vidění portrétní kresby provedené technikou suchého pastelu, kresby římskou rudkou na tónovaných podkladech vysvětlované bělobou, precizně provedené kresby tužkou a v jednom případě i technika sgrafito.

Dále je k vidění několik figurálních kompozic většího formátu, zpracovaných kombinovanou technikou. Jsou to vesměs „kartony“ a varianty k obrazovým cyklům, na kterých Tomáš Kubík v průběhu let pracoval.

V neposlední řadě je třeba zmínit perokresby. Techniku perokresby považuje autor za „královskou“ techniku kresby. Na výstavě nejdeme perokresby aktů, inspirované Michelangelovými perokresbami, autoportréty a poznámkové kresby ze skicáků.

Mezi vystavovanými díly je i několik olejomaleb. Jedná se o menší formáty malované olejovými barvami na šepsovaném papíře či na panelu. Tématem je opět figurální kompozice, zobrazení lidského těla či portrétu v různých prostředích a světelných atmosférách.

Z celé kolekce obrazů je jasná autorova inspirace předmoderním malířstvím, příklon k řemeslné dokonalosti, kterou vidíme například u umělců Renesance a Baroka. Kubík tyto techniky využívá k zobrazení vlastních témat, jež čerpá ze svého života, ze současnosti i napříč umělecko-kulturní historií.

 

Kurátorem výstavy je PaedDr. Jiří Jaskmanický.

Výstava je prodejní

 

Zimní refektář Královské kanonie premonstrátů na Strahově (Strahovské nádvoří 1)

3. - 16. 12. 2019 / denně 9:00 - 11:30;  12:30 - 17:00

www.strahovskyklaster.cz

Vstupné na výstavu je součástí vstupného do Obrazárny Strahovského kláštera

 

MgA. Tomáš Kubík – životopis

Tomáš Kubík studoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana a v intermediálním ateliéru prof. Milana Knížáka. Specializuje se především na realistickou figurální malbu. V jeho portfoliu najdeme i řadu dalších malířských žánrů a technik (zátiší, krajinomalba, pastel, perokresba atd.). Jeho největší inspirací jsou období Renesance a Baroka, obrazy starých mistrů, kde nachází kvality, které často v „současném“ malířství postrádá. Obrazy Tomáše Kubíka jsou k vidění ve sbírkách NG v Praze a v soukromých sbírkách milovníků umění po celém světě.

 

Výstavy:

 • 2019 Aukční výstava, Galerie Art Praha.
 • 2019 Arista Art Spoon, Villa Baruchello, Porto Sant Elpidio, Itálie.
 • 2017 Fascinace realitou, Muzeum moderního umění, Olomouc, Česká republika.
 • 2015 Kresby – samostatná výstava, Alina Gallery, Karlovy Vary, Česká republika.
  • 2004 Diplomanti AVU, Veletržní palác, Praha.
  • 2003 ARTTODAY Group, Galerie Nová síň, Praha.
  • 2002 Samostatná výstava, Galerie Design Lab, Miami, Florida.
  • 2001 Malířská škola profesora Z. Berana, Wortnerův dům AJG, České Budějovice.
  • 2000 Akademie výtvarných umění 2000, Mánes, Praha.
  • 1997 Výstava ateliéru profesora Berana, Galerie U prstenu, Praha.
  • a mnoho dalších

 

Ocenění:

•    2004 Obraz „Scény z manželského života" zakoupila Národní galerie v Praze a je vystaven ve stálé sbírce NG ve Veletržním paláci v Praze.

•    2001 Účast v soutěži o reprezentativní portrét rektora Karlovy Univerzity prof. JUDr. Karla Malého.  Jeho portrét byl komisí vybrán jako nejlepší a je umístěn v pražském Karolínu v rámci unikátní výtvarné galerie portrétů rektorů Univerzity Karlovy (od roku 1882).

•    2000 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Malba.

•    1998 Cena rektora Akademie výtvarných umění v Praze. Obraz „Autoportrét ve Vermeerově stylu“ je vystaven v rektorské kanceláři.

 

Kontakt: www.kubikpaintings.com

 

další fotografie

Termíny kulturních programů

Kontakt

ART MOZAIKA s.r.o.
Politických vězňů 911/8
110 00 Praha 1
IČ: 06057667
DIČ: CZ06057667
tel.: +420 222 231 594
info@artmozaika.eu
www.artmozaika.eu

Otevírací doba

ÚTERÝ - PÁTEK 11 - 18 hod
https://www.traditionrolex.com/39