https://www.traditionrolex.com/39
https://www.traditionrolex.com/39
Podmínky pro účast - Artmozaika.eu

Podmínky pro účast

Aukční řád

 

1. Vyhlašovatel Art Mozaika, s. r. o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ 06057667
 
Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované podle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky.
 
2. Aukce se řídí podmínkami Aukčního řádu. Aukce jsou přístupné pro dražitele přihlášené a schválené na portálu Live Bid. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů.
 
3. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení vyvolávací ceny v aukčním katalogu. Informace k jednotlivým položkám v katalogu jsou poskytnuty prodávajícím a jsou konzultovány s odborníky. Je kladem důraz na maximální přesnost údajů. Dražebník však neručí za správnost a úplnost těchto údajů. Dražebník neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v tisku aukčního katalogu.
 
4. Dražitel se musí před aukcí řádně zaregistrovat u dražebníka. Registrovaný účastník se stává po schválení dražitelem.
 
5. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy.
 
Za příhozy se přitom považuje:
 
· 100,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 4.000,- Kč
 
· 500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 4.000,- Kč, ale méně než 10.000,- Kč
 
· 1.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000,- Kč, ale méně než 20.000,- Kč
 
· 2.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20.000,- Kč, ale méně než 50.000,- Kč
 
· 5.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000,- Kč, ale méně než 100.000,- Kč
 
· 10.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000,- Kč, ale méně než 500.000,- Kč
 
· 50.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000,- Kč, ale méně než 1.000.000,- Kč
 
· 100.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena 1.000.000,- Kč a více.
 
Okamžitou aukční cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozů vyvolávána. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
 
6. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční položky (tzv. kladívkové ceně) aukční poplatek (provize aukční síně) ve výši 20%. Tyto provize jsou konečné a zahrnují jak 21% DPH, tak 4% autorského poplatku. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem na účet Art Mozaika vedený u Fio banky, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, č. ú.: 2801212221 / 2010, IBAN: CZ1320100000002801212221, BIC: FIOBCZPPXXX, nebo hotově (u částek nepřevyšujících 250.000,- Kč) při převzetí věci v místě konání dražby či v kanceláři dražebníka Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, nejpozději však do deseti pracovních dnů po skončení aukce, pokud není písemně dohodnuto jinak. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby, nebo na základě potvrzení o zaplacení ceny.
 
Tyto podmínky a ujednání Aukčního prodeje nabývají účinnosti dne 1. června 2017.

Art Mozaika, s.r.o.

Termíny kulturních programů

Kontakt

ART MOZAIKA s.r.o.
Politických vězňů 911/8
110 00 Praha 1
IČ: 06057667
DIČ: CZ06057667
tel.: +420 222 231 594
info@artmozaika.eu
www.artmozaika.eu

Otevírací doba

ÚTERÝ - PÁTEK 11 - 18 hod
https://www.traditionrolex.com/39