/soubory/obrazky/topimg/247-vystavy-banner.jpg
Petr Helbich
Petr Helbich 90
8/2 - 28/2/2019

PETR HELBICH

„90“

 

 

 

Společnost Mozaika, z. s. ve spolupráci s Českým centrem fotografie, galerií Art Mozaika, s.r.o., Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a dalšími partnerskými institucemi pořádá průřezovou výstavu celoživotního díla MUDr. Petra Helbicha, žijícího klasika české fotografie.

 

V prostorách strahovského kláštera se uskuteční výstavní projekt, který představí výběr z bohatého díla MUDr. Helbicha. Část fotografií bude prezentována ve speciálním provedení velkých zvětšenin, což bude svým způsobem autorova premiéra.

 

 

Helbich Petr (*5. 11. 1929 Praha)

Během padesáti let fotografování se Petr Helbich stal jedním z našich nejznámějších neprofesionálních autorů. Jeho dlouholeté přátelství s Josefem Sudkem se odráží zvláště ve fotografiích beskydských lesů. Další jeho stěžejní prací je cyklus fotografií z nemocničního prostředí, které je zároveň Helbichovým pracovištěm.

                Petr Helbich fotografuje už od svých dvaceti let. Po studiích medicíny v Praze pracoval tři roky v moravském Jablůnkově, kde navázal přátelství s Josefem Sudkem, který sem jezdil fotografovat beskydský prales Mionší. Helbich se nicméně důkladně věnoval své profesi, takže mu na fotografii nezbývalo příliš času. Intenzivněji se začal fotografií zabývat až kolem svých čtyřicátin. K dalším cyklům patří soubory statické přírodní fotografie (slovenský prales Služice, Beskydy), snímky pražské periferie a také zátiší jeho bytu na pražském nábřeží.

                Dlouholeté přátelství s Josefem Sudkem mělo na Helbicha obrovský vliv, stal se jeho neoficiálním učedníkem, dostával od něj rady i kritické připomínky. Helbichovy fotografie nezapřou jeho největší vzor. Ještě původnější inspirací pro jeho snímky však byly fotografie Rudolfa Jandy, který se celý život věnoval fotografování moravských lesů (Helbich je dodnes oddaným popularizátorem jeho díla). Motiv lesa jako domova i tajemnosti se ostatně prolíná celým jeho dílem Jeho lesní zákoutí jsou mnohdy blízké těm Jandovým či Sudkovým, včetně profesionálního zpracování, avšak ze svého o generaci mladšího pohledu už neváhá akcentovat i civilizační vlivy. Snímky z nemocničního prostředí, jimiž na sebe výrazně upozornil v sedmdesátých letech, dokazují, že cit pro obrazovou skladbu, který vstřebal ve svých začátcích, dokázal uplatnit i v odlišných podmínkách. Zajímavě aplikoval sudkovský „magický realismus“ na sociální prostředí, jež transformoval v moderní zátiší. Helbichovy fotografie jsou i technologicky příbuzné Sudkovým. Od něj dostal svoji první kameru na velký formát, z něhož zhotovoval kontaktní kopie. Výsledná kvalita snímků umožnila vyniknout Helbichovu citu pro detail a atmosféru.

 

Výstavy: Czechoslovak Photography, San Francisco 1984; Galerie Paideia, Praha 1996. Galerie u Betlémské kaple 2015, Sudkův ateliér 2017 a další.

Zastoupení ve sbírkách: České centrum fotografie, Praha, UPM Praha, soukromé sbírky USA a Evropě.

Literatura: Fotografové, CCF, Praha 1999. Petr Helbich, Greisen 2008.

 

 

 

Vernisáž výstavy se uskuteční 7. 2. 2019 od 18 hodin

Úvodní slovo: Dr. Jiří Jaskmanický

 

 

Výtvarná díla jsou určena k prodeji.

 

 

 

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

Strahovské nádvoří 1/132

118 00 Praha 1 - Hradčany

www.strahovskyklaster.cz

 

Art Mozaika, s.r.o.

Politických vězňů 911/8

110 00 Praha 1 - Nové Město

www.artmozaika.eu

info@artmozaika.eu

+420 222 231 594

 

Auction dates

8th Auction

27/3/2019

Exhibition dates

Contact

Gallery ART MOZAIKA
Politických vězňů 911/8
110 00, Praha 1
ID No.: 06057667
VAT No.: CZ06057667
tel.: +420 222 231 594
info@artmozaika.eu
www.artmozaika.eu

BUSINESS HOURS

TUESDAY - FRIDAY 11 - 18